• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энгийн хугацаагүй хадгаламж

Иргэд мөнгөн хөрөнгөө тодорхой заасан хугацаагүйгээр банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох болон хүссэн үедээ орлого зарлагын гүйлгээ хийж болдог хадгаламж юм.
Дэлгэрэнгүй

Урьдчилсан хүүт хугацаагүй хадгаламж

Иргэд, байгууллагын мөнгөн хөрөнгийг өсгөж, сар бүр хүү олгох хугацаагүй хадгаламж.
Дэлгэрэнгүй


БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188