• aA
  • Лавлах: 1800-1188

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЧИМ

Хүний нөөциийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд

  • ил тод байдал

  • тэгш эрх

  • шударга ёсыг хангах

  • хараат бус байх

  • нууцыг чандлан хадгалах

  • шударга өрсөлдөөний зарчмыг баримтална

 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ҮЕ ШАТ

 

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188