• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энгийн харилцах данс

Харилцах данс нь хугацааны ямар нэгэн хязгаарлалтгүй, өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцооны бүх төрлийн гүйлгээг хийх боломжтой үйлчилгээ юм.
Дэлгэрэнгүй

Эксроу данс

Энэхүү дансны үйлчилгээ нь талуудын эрх ашгийг хамгаалах, итгэлцлийг хангах зорилгоор тэдгээрийн хооронд байгуулсан ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээний хугацааны туршид мөнгөн хөрөнгийг банкинд байршуулж, хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн тохиолдолд төлбөрийг дамж
Дэлгэрэнгүй

Багц бүтээгдэхүүн

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны харилцагч иргэдэд зориулсан үйлчилгээ бөгөөд харилцагч өөрийн онцлогт тохирсон үйлчилгээг сонгож, түүнийг нэг дороос авч цаг хугацааг хэмнэн, хөнгөлөлт урамшуулал эдлэх боломжтой.
Дэлгэрэнгүй


БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188