• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянаа эхлүүллээ.

2018-01-08  

ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ:

  • Гадаад худалдаа болон интернэт худалдаа эрхлэгчид
  • Гадаад улсад ажиллаж, суралцдаг иргэд
  • Гадаадад зорчигчид

 

ХУГАЦАА: 2017.01.08-2018.6.30

 

АЯНЫ НӨХЦӨЛ:

А. Нийт Виза карт эзэмшигчдэд:

Олон улсын виза картаараа гадаад улсад болон интернэт худалдаагаар хамгийн олон гүйлгээ хийсэн 10 харилцагчид тус бүр 500,000 төгрөгийн урамшуулал олгоно. /10.000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валютаас дээш дүнтэй хийсэн гүйлгээг тооцно/

 

Б. Гадаад улсад суралцагчдад зориулсан урамшуулал:

Гадаад улсад суралцагч оюутнуудад эхний жилийн хураамжгүй ОУ-ын энгийн төгрөгийн виза карт захиалах эрх олгоно. Гадаад удсад суралцагч оюутан гэдгийг нотлох дараах баримтуудыг үндэслэн картын жилийн хураамжаас чөлөөлнө. Үүнд:

  • Гадаад улсын их дээд сургуулийн оюутны үнэмлэх, оюутны визийн хуулбар, дүнгийн хуулбар зэрэг бусад нотлох бичиг баримтууд байна.

В. Гадаад худалдаа эрхэлдэг иргэд, хуулийн этгээдүүдэд  зориулсан:

  • Гадаад худалдаа болон интернэт худалдаа эрхлэгчдэд эхний жилийн хураамжгүй  ОУ-ын виза энгийн төгрөгийн карт захиалах эрх олгоно. 
  • Шаардлага хангасан харилцагчид холбогдох журмын дагуу зээлжих эрхийг нээлгэж болно.  

Гадаад худалдаа болон интернет худалдаа эрхэлдэг болохыг нотлох баримт бичгийг үндэслэн тогтооно. Үүнд:

  • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, гадаад худалдаа тогтмол эрхэлдгийг илэрхийлэх гүйлгээний хуулга, гаалийн баримт болон бусад нотлох баримтууд байна.

 

 БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188