• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Иргэдэд бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зориулсан богино хугацааны зээл юм.
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн техник, технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, ажлын байраа өргөтгөх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зориулалтаар олгогдох зээл юм.
Дэлгэрэнгүй

Зээлийн шугам

Эргэлтийн хөрөнгө байнга шаардагддаг бизнесийн онцлогт уялдуулан зээлдэгч нь банкнаас батлагдсан зээлийн эрхийн хэмжээнд өөрийн мөнгөн урсгалаас хамаарч хүссэн үедээ авч болдог зээл юм.
Дэлгэрэнгүй

Шуурхай зээл

Бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалтаар олгогдох богино хугацааны зээл юм.
Дэлгэрэнгүй

Итгэлцлийн зээл

ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

Зээлийн батлан даалтын сан

Банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд банк, санхүүгийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн батлан даалт гаргана.
Дэлгэрэнгүй

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188