• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Итгэлцлийн данс

Энэхүү дансны үйлчилгээ нь талуудын эрх ашгийг хамгаалах, итгэлцлийг хангах зорилгоор тэдгээрийн хооронд байгуулсан ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээний хугацааны туршид мөнгөн хөрөнгийг банкинд байршуулж, хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн тохиолдолд төлбөрийг дамжуулдаг дансны үйлчилгээ юм.

 

  •  Итгэлцлийн дансанд гэрээний нөхцөл биелсэн, эсвэл 2 талын байгуулсан гэрээ  цуцлагдсан тохиолдолд уг дансанд орлого, зарлагын гүйлгээ хийж, төлбөр тооцооны  үйл ажиллагаа явуулах боломжтой.

 

Итгэлцлийн дансны үйлчилгээний нөхцөл:

Нөхцөл

Хэмжээ

Данс нээх, хаах

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

0

Итгэлцлийн дансанд мөнгөн хөрөнгө байршуулсны шимтгэл

100 сая ₮ /түүнтэй тэнцэх валют/ хүртэл

0.1%

100 сая ₮ /түүнтэй тэнцэх валют/-с дээш

Тогтмол 100,000

 

Бүрдүүлэх материал:

Иргэд: 

  • Цахим иргэний үнэмлэх

  • Данс нээлгэх хүсэлтийн маягт /Банкны маягтын дагуу/

  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө /үйлчилгээний нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188