• aA

ЗАХИАЛГАТ ШИЛЖҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ нь иргэн болон байгууллагын харилцагч авах боломжтой ба хуримтлалт үүсгэх, тодорхой хугацаанд тогтмол дүнгээр шилжүүлэх төлбөрүүд болон бусад төрлийн шилжүүлгийг гэрээнд заасан нөхцөлөөр банк автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ юм.

 

Онцлог:

  • Банк дотор болон банк хоорондын шилжүүлэг хийх боломжтой.

  • Банкны салбар дээр эсвэл интернэт банкны үйлчилгээнд нэвтрэн бүртгүүлэх боломжтой.

 

Үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээ

Шимтгэл хураамж

Бүртгэлийн хураамж

Хураамжгүй

Гүйлгээний хэмжээ /банк хооронд/

Нэг данснаас нэг өдөрт хийгдэх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ:  5 сая төгрөг болон түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют

Гүйлгээний шимтгэл

Дансны үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл

 

 


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Шуурхай зээл

Олон улсын Алтан Виза карт

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188