• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь иргэд мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.

Нөхцөл Хүү /жилээр/
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань
1 сар 8.00% 1.8% - -
2 сар 8.88% 2.1% - -
3 сар 9.99% 2.85% 2.0% 2.4%
4 сар 10.55% 3.1% - -
5 сар 11.33% 3.3% - -
6 сар 12.00% 3.5% 2.2% 2.6%
7 сар 12.00% 3.8% - -
8 сар 12.00% 4.1% - -
9 сар 12.00% 4.3% 2.4% 2.8%
10 сар 12.00% 4.7% - -
11 сар 12.00% 5.1% - -
12 сар 12.00% 5.55% 2.8% 3.2%
13-18 сар 12.00% 5.8% 3.0% 3.4%
19-24 сар 12.00% 5.8% 3.2% 3.6%
Дансны доод үлдэгдэл  20,000    20    20 100

Монгол Улсын иргэн:

  • Цахим иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)

 
Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн:

  • Гадаад паспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)
  • 90 хоног хүртэл хугацаагаар зорчиж буй иргэн бол ГИХАлбанд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ, холбогдох баримт бичгийг эх хувиар

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188