• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Уг хадгаламж нь энгийн хугацаатай хадгаламжтай төстэй боловч хадгаламжийнхаа хүүг сар бүр хэрэглээндээ зарцуулах боломжтой.

Нөхцөл Хүү /жилээр/
Төгрөг Ам.доллар
6 сар 12.0% 4.8%
12 сар 13.2% 6.0%
Дансны доод үлдэгдэл  500,000 500

Монгол Улсын иргэн:

  • Цахим иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)

 
Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн:

  • Гадаад паспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)
  • 90 хоног хүртэл хугацаагаар зорчиж буй иргэн бол ГИХАлбанд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ, холбогдох баримт бичгийг эх хувиар

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Хэрэглээний зээл

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188