• aA

Та хүүхдийнхээ нэр дээр данс нээж 0-18 нас хүртэл нь мөнгөн хуримтлал бий болгох зориулалттай урт хугацааны хадгаламжийн үйлчилгээ юм.

Нөхцөл Хүү /жилээр/ Урамшуулалт хүү / жилээр/
Төгрөг Ам.доллар Төгрөг Ам.доллар
12 сар 15.4% 7.2% 16.5% 7.2%
Дансны доод үлдэгдэл 20,000 50 10,000 10

 

Урамшуулал 2017 оны 9 сарын 20-оос 2017 оны 12 сарын 20 хүртэл явагдана.

Хамгийн их орлого нэмсэн болон тогтмол хадгаламж цуглуулсан 50 хүүхэд бэлэгтэй.

 

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
  • Эцэг эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар
  • Хадгаламжийн данс нээх єргєдөл (банкны маягтын дагуу)
  • Хадгаламжийн гэрээ
  • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг банкнаас авч баталгаажуулах (эсвэл эндээс татаж авна уу)

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Арвин ундрах хуримтлалын хадгаламж

Олон улсын Алтан Виза карт

Шуурхай зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188