• aA

Та хүүхдийнхээ нэр дээр данс нээж 0-18 нас хүртэл нь мөнгөн хуримтлал бий болгох зориулалттай урт хугацааны хадгаламжийн үйлчилгээ юм.

Нөхцөл Хүү /жилээр/ Урамшуулалт хүү / жилээр/
Төгрөг Ам.доллар Төгрөг Ам.доллар
12 сар 15.4% 7.2% 16.5% 7.2%
Дансны доод үлдэгдэл 20,000 50 10,000 10

 

Урамшуулал 2017 оны 9 сарын 20-оос 2017 оны 12 сарын 20 хүртэл явагдана.

Хамгийн их орлого нэмсэн болон тогтмол хадгаламж цуглуулсан 50 хүүхэд бэлэгтэй.

 

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
  • Эцэг эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар
  • Хадгаламжийн данс нээх єргєдөл (банкны маягтын дагуу)
  • Хадгаламжийн гэрээ
  • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг банкнаас авч баталгаажуулах (эсвэл эндээс татаж авна уу)

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын Алтан Виза карт

Шуурхай зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188