• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Иргэдийн мөнгөн хөрөнгийг өсгөж, ирээдүйн хуримтлал үүсгэх зорилготой бөгөөд сар бүр хүүгээс хүү тооцож олгох хугацаатай хадгаламж юм.

Давуу тал:

 • Хүүгээс хүү бодогдох бөгөөд сар бүрийн эцэст хүүгээ бэлэн бусаар авах; 

 • Сар бүрийн сонгосон өдөр  тогтмол дүнгээр автоматаар гүйлгээ хийж, хуримтлалаа тогтмол өсгөх;

 • Зарлагын гүйлгээ хийх шаардлага гарсан тохиолдолд, хадгаламж барьцаалсан зээл авах;

 • Онлайн банкаар дамжуулан дансаа удирдах.

Хугацаа Дансны доод үлдэгдэл Жилийн хүү Бодит хүү Гэрээ цуцалсан тохиолдолд, олгох хүү Хүү төлөх давтамж
MNT
12 сар
 
10,000 төгрөг 11.50% 12.0% 1.5% Сар бүр

Монгол Улсын иргэн:

 • Цахим иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
 • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
 • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)

 
Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн:

 • Гадаад паспорт
 • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
 • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)
 • 90 хоног хүртэл хугацаагаар зорчиж буй иргэн бол ГИХАлбанд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ, холбогдох баримт бичгийг эх хувиар

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188