• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Иргэд мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж хүүгийн орлогоо сар бүр үнэт цаасны дансандаа хүлээн авч үнэт цаасны арилжаанд оролцох боломжтой хадгаламж юм.

Нөхцөл Хүү /жилээр/
Төгрөг
6 сар 12.0%
12 сар 13.2%
Дансны доод үлдэгдэл  10,000,000

Монгол Улсын иргэн:

  • Цахим иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)

 
Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн:

  • Гадаад паспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)
  • 90 хоног хүртэл хугацаагаар зорчиж буй иргэн бол ГИХАлбанд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ, холбогдох баримт бичгийг эх хувиар

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

Хэрэглээний зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188