• aA

Хадгалуулагч мөнгөн хөрөнгөө өндөр хүүтэйгээр тодорхой хугацаанд арвижуулж түүний баталгаа болгон үнэт цаас эзэмших боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

Онцлог:

 • Мөнгөн хөрөнгөө найдвартай газар хадгалуулж, хөрвөх чадвар сайтай үнэт цаас эзэмших;
 • Өндөр өгөөж бүхий хүүний орлого авах;
 • Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө данс, бодогдож байгаа хүү, дуусах хугацаагаа өөрчлөхгүйгээр бусдад худалдаж, бэлэглэж, өвлүүлэх;
 • Хадгаламжийн сертификатаа барьцаалан зээл авах;
 • Гэрээний хугацаанд орлого зарлагын гүйлгээ хийхгүй;
 • Хүүг гэрээгээр тохирсон хугацааны эцэст тооцож бэлэн бусаар олгоно.
Хадгаламжийн сертификат
Хугацаа Хүү Төгрөг Ам.доллар
3 сар Жилийн 12.2% 4.6%
Сарын 1.01% 0.38%
6 сар Жилийн 14.2% 6.0%
Сарын 1.18% 0.5%
12 сар Жилийн 16.2% 7.2%
Сарын 1.35% 0.6%
Нэрлэсэн үнэ 10,000,000
20,000,000
50,000,000
100,000,000
10,000
20,000
50,000
100,000
Хадгаламжийн сертификатын хугацаа цуцалсан тохиолдолд Хүү олгохгүй.
Хадгаламжийн сертификат Үнэгүй /гээсэн болон үрэгдүүлсэн тохиодолд 5000 төгрөг/
Хадгаламжийн сертификатын данс хаах 5000 төгрөг

Монгол Улсын иргэн:

 • Цахим иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт
 • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
 • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)

 
Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн:

 • Гадаад паспорт
 • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
 • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)
 • 90 хоног хүртэл хугацаагаар зорчиж буй иргэн бол ГИХАлбанд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ, холбогдох баримт бичгийг эх хувиар

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Олон улсын Алтан Виза карт

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Шуурхай зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188