• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Хадгалуулагч мөнгөн хөрөнгөө өндөр хүүтэйгээр тодорхой хугацаанд арвижуулж түүний баталгаа болгон үнэт цаас эзэмших боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

Онцлог:

 • Мөнгөн хөрөнгөө найдвартай газар хадгалуулж, хөрвөх чадвар сайтай үнэт цаас эзэмших;
 • Өндөр өгөөж бүхий хүүний орлого авах;
 • Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө данс, бодогдож байгаа хүү, дуусах хугацаагаа өөрчлөхгүйгээр бусдад худалдаж, бэлэглэж, өвлүүлэх;
 • Хадгаламжийн сертификатаа барьцаалан зээл авах;
 • Гэрээний хугацаанд орлого зарлагын гүйлгээ хийхгүй;
 • Хүүг гэрээгээр тохирсон хугацааны эцэст тооцож бэлэн бусаар олгоно.
Хадгаламжийн сертификат
Хугацаа Хүү Төгрөг Ам.доллар
3 сар Жилийн 12.2% 4.6%
Сарын 1.01% 0.38%
6 сар Жилийн 14.2% 6.0%
Сарын 1.18% 0.5%
12 сар Жилийн 16.2% 7.2%
Сарын 1.35% 0.6%
Нэрлэсэн үнэ

5,000,000

10,000,000

20,000,000

50,000,000

100,000,000

10,000

20,000

50,000

100,000

Хадгаламжийн сертификатын хугацаа цуцалсан тохиолдолд Хүү олгохгүй.
Хадгаламжийн сертификат Үнэгүй /гээсэн болон үрэгдүүлсэн тохиодолд 7500 төгрөг/
Хадгаламжийн сертификатын данс хаах 5000 төгрөг

Монгол Улсын иргэн:

 • Цахим иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
 • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
 • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)

 
Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн:

 • Гадаад паспорт
 • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
 • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)
 • 90 хоног хүртэл хугацаагаар зорчиж буй иргэн бол ГИХАлбанд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ, холбогдох баримт бичгийг эх хувиар

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Хэрэглээний зээл

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188