• aA

Иргэд мөнгөн хөрөнгөө тодорхой заасан хугацаагүйгээр банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох болон хүссэн үедээ орлого зарлагын гүйлгээ хийж болдог хадгаламж юм.

Нөхцөл Хүү /жилээр/
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Хугацаагүй 7.2% 2.5% 1.32% 1.2% 0.5%
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 10 10 100 1,000

 

Урамшуулал:

Монгол Улсын иргэн:

  • Цахим иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)

Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн:

  • Гадаад паспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)
  • 90 хоног хүртэл хугацаагаар зорчиж буй иргэн бол ГИХАлбанд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ, холбогдох баримт бичгийг эх хувиар

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Шуурхай зээл

Арвин ундрах хуримтлалын хадгаламж

Олон улсын Алтан Виза карт

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188