• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Харилцах данс нь хугацааны ямар нэгэн хязгаарлалтгүй, өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцооны бүх төрлийн гүйлгээг хийх боломжтой үйлчилгээ юм.

Манай банк түүнчлэн тусгай гэрээт харилцах данс болон хувьцаа арилжааны зориулалттай харилцах дансны үйлчилгээг санал болгож байна. 

Та данснаасаа 50 сая төгрөг түүнтэй тэнцэх валютыг бэлнээр авах тохиолдолд нэг өдрийн өмнө банкинд мэдэгдэнэ.

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Рубль Иен Фунт Вон
Харилцах данс нээх Шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 5,000 5 5 50 250 1,000 10 10,000
Дансанд бодогдох хүү
/сарын/
0.25%

 10 саяас дээш үлдэгдэлд
0.1%
 
10,000 доллараас дээш үлдэгдэлд
0.025%
 
10,000 еврогоос дээш үлдэгдэлд
0.04%
 
10,000 юаниас дээш үлдэгдэлд
Хүү тооцохгүй
Тусгай гэрээт харилцах дансны хүү Гэрээгээр тохирно
Данс хөтөлсний шимтгэл /улирал бүр/ 500 төг
Банк хоорондын бэлэн гүйлгээ  500 төг 1000 төг
Харилцах данс хаах 5,000 5 8,000
Хадгаламж болон харилцах дансанд бэлэн бусаар орсон гадаад валютын гүйлгээг бэлнээр олгоход

/Валютын хадгаламж, харилцах дансанд олгогдсон хүү, валютын зээл бэлэн бусаар харилцагчийн дансанд шилжин орсон тохиолдолд бэлнээр олгоход шимтгэл авахгүй/
 
Ам.доллар
 
Улаанбаатар 0.25%
Орон нутаг 0.35%
Евро Улаанбаатар 0.25%
Орон нутаг 0.35%
Юань 0.15%
Иен 0.30%
Вон 0.35%
Рубль 0.30%
Фунт 0.35%
Дээрх валютуудаас бусад гадаад валютын гүйлгээг бэлнээр олгоход үнийн дүнгээс авах шимтгэл 1.0%
Харилцагчийн  бэлнээр тушаасан  валютын дэвсгэртээс авах шимтгэл
Ам.долларын дэвсгэртээс авах шимтгэл

/1996 оноос хойш гарсан, том толгойтой ам.долларыг авна/
1, 5, 10, 20-тийн дэвсгэрт** 1.5%
50, 100-тийн дэвсгэрт Шимтгэлгүй ба дэвсгэртийн тоо хамааралгүй
Бусад валютын дэвсгэртээс авах шимтгэл Евро Шимтгэлгүй
Рубль /1997 оноос хойш гарсан рубль авна/ Шимтгэлгүй
Юань /Зөвхөн 50, 100-тийн дэвсгэрт авна/ Шимтгэлгүй
Иен 0.3%
Вон 1.0%
Хадгаламж, харилцах дансанд бэлэн валют тушаагаад бэлнээр буцааж олгоход Шимтгэлгүй

*Валютын арилжаа нь тухайн үеийн ҮХОБанкны арилжааны ханшаар хийгдэнэ. 

** Харилцагчийн 1 удаа тушаасан  1, 5, 10, 20-ын ам.долларын дэвсгэрт  тус бүрийн  тоо 10 /арав/-аас доош, мөнгөн дүн 200 /хоёр зуун/ ам.доллараас доош тохиолдолд шимтгэл авахгүй ба дэвсгэрт бүрийн тоо 10 /арав/-аас дээш, мөнгөн дүн 200 /хоёр зуун/ ам.доллараас дээш тохиолдолд дээрхи шимтгэлийг авна.

Монгол Улсын иргэн:

  • Цахим иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)

 
Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн:

  • Гадаад паспорт
  • Харилцагчийн багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна 
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө (нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй)
  • 90 хоног хүртэл хугацаагаар зорчиж буй иргэн бол ГИХАлбанд бүртгүүлсэн тэмдэглэгээ, холбогдох баримт бичгийг эх хувиар

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188