• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Иргэдэд бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зориулсан богино хугацааны зээл юм.

 • Зээл хүсэгч нь 6 /Зургаан/ сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай, байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
 • Зээл, хүүг эргүүлэн төлөх чадвартай, банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн дээд хэмжээ нь зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн 80 хувиас хэтрэхгүй байх,
 • Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг байх бөгөөд банкаар борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлэхийг зөвшөөрсөн байх,
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.
Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү /сарын/
Төгрөг Ам.доллар
Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тооцно 36 сар хүртэл 1.9%-2.3% 1.4%-1.8%
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл 0.5% хүртэл 

 

Харилцагч та бизнесийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, бизнесээ өргөжүүлэхэд эргэлтийн хөрөнгө шаардлагатай байгаа бол богино хугацаатай “Бичил зээл” болон “Жижиг бизнесийн зээл” авах боломжтой.

Дээд хэмжээ 10 сая төгрөг хүртэл
Хугацаа 24 сар хүртэл
Хүү /сарын  ₮/ 2.8%
Зээл олголтын шимтгэл 0.5%
Дээд хэмжээ 10 сая -30 сая төгрөг хүртэл
Хугацаа 24 сар хүртэл
Хүү /сарын  ₮/ 2.6%
Зээл олголтын шимтгэл 0.5%
 • Зээлийн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет 1% цээж зураг
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Yйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
 • Өрхийн болон бизнесийн орлого, зарлага, зээлийг төлөх эх үүсвэрийн тооцоолол, нотлох баримт бичиг
 • Бизнес төлөвлөгөө, холбогдох гэрээ, хэлцэл
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, лавлагаа
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, итгэмжлэл
 • Батлан даагчтай тохиолдолд холбогдох баримт бичиг
 • Бусад банкнаас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188