• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн техник, технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, ажлын байраа өргөтгөх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зориулалтаар олгогдох зээл юм.

 • Зээл хүсэгч нь 1 /Нэг/ жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай, байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
 • Хөрөнгө оруулалтын нийт санхүүжилтийн 30 буюу түүнээс дээш хувийг өөрөө санхүүжүүлэх чадвартай байх.
 • Зээл, хүүг эргүүлэн төлөх чадвартай, банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг байх бөгөөд банкаар борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлэхийг зөвшөөрсөн байх,
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.
Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү /сарын/
Төгрөг Ам.доллар
Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тооцно 60 сар хүртэл 1.8%-2.2% 1.3%-1.6%
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл 0.5% хүртэл
 • Зээлийн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет 1% цээж зураг,
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар,
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт,
 • Yйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл,
 • Өрхийн болон бизнесийн орлого, зарлага, зээлийг төлөх эх үүсвэрийн тооцоолол тэдгээрийг нотлох баримт бичиг,
 • Нийт санхүүжилтийн 30 буюу түүнээс дээш хувийг өөрөө санхүүжүүлэхтэй холбоотой барим бичиг,
 • Бизнес төлөвлөгөө, холбогдох гэрээ, хэлцэл,
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, лавлагаа,
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, итгэмжлэл
 • Батлан даагчтай тохиолдолд холбогдох баримт бичиг,
 • Бусад банкнаас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга
 • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188