• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Эргэлтийн хөрөнгө байнга шаардагддаг бизнесийн онцлогт уялдуулан зээлдэгч нь банкнаас батлагдсан зээлийн эрхийн хэмжээнд өөрийн мөнгөн урсгалаас хамаарч хүссэн үедээ авч болдог зээл юм.

 • Зээл хүсэгч нь 1 /Нэг/ жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай, байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
 • Зээл, хүүг эргүүлэн төлөх чадвартай, банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
 • Шугамын зээлийн дээд хэмжээ нь зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн 80 хувиас хэтрэхгүй байх,
 • Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд банкаар борлуулалтын болон бизнесийн орлогыг төвлөрүүлдэг байх,
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.
Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү /сарын/ Ашиглагдаагүй үлдэгдэлд тооцох хүү /сарын/
  Төгрөг Ам.доллар
Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тооцно 24 сар хүртэл 1.9% - 2.3%  1.3%-1.6% 0.3% хүртэл
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл 0.5% хүртэл
 • Зээлийн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг,
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар,
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт,
 • Yйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл,
 • Өрхийн болон бизнесийн орлого, зарлага, зээлийг төлөх эх үүсвэрийн тооцоолол, нотлох баримт бичиг, холбогдох гэрээ, хэлцэл,
 • Бизнес төлөвлөгөө, холбогдох гэрээ, хэлцэл,
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, лавлагаа,
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, итгэмжлэл
 • Батлан даагчтай тохиолдолд холбогдох баримт бичиг,
 • Бусад банкнаас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188