• aA

Бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалтаар олгогдох богино хугацааны зээл юм.

 • Зээл хүсэгчийн өмчлөлийн, түргэн борлогдох үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах,
 • Зээл хүсэгч нь 6 /Зургаан/ сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай, байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
 • Зээл, хүүг эргүүлэн төлөх чадвартай байх,
 • Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг байх бөгөөд банкаар борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлэхийг зөвшөөрсөн байх,
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.
Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн зарласан хүү /сарын/
Төгрөг Ам.доллар
Үл хөдлөх барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний 50% хүртэл 12 сар хүртэл 2.6%-2.8% 2.0%-2.4%
 • Зээлийн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг,
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар,
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт,
 • Yйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
 • Өрхийн болон бизнесийн орлого, зарлага, зээлийг төлөх эх үүсвэрийн тооцоолол тэдгээрийг нотлох баримт бичиг, холбогдох гэрээ, хэлцэл
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, лавлагаа,
 • Барьцаа хөрөнгийн хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, итгэмжлэл
 • Бусад банкнаас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Шуурхай зээл

Олон улсын Алтан Виза карт

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188