• aA
 • Лавлах: 1800-1188

ҮХОБанктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтнуудад зориулан олгогдох богино хугацааны зээл юм.

 • Ажил олгогч байгууллага болон банкны хооронд Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан, банкаар дамжуулан цалинг олгодог байх
 • Нэгээс доошгүй жил тогтвортой ажилласан, тухайн байгууллагатай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа нь зээлийн гэрээний хугацаанаас урт байх
 • Зээл хүсэгчийн цалингийн орлого нь нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажсан, бусад орлогын эх үүсвэрийг баримтаар нотолсон байх
 • Зээлдэгчийн сард төлөх зээл, зээлийн хүүгийн нийт дүн нь өрхийн орлогын 50%-иас хэтрэхгүй  байх
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.
Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү /сарын/
Сүүлийн 12-18 сарын цалингийн нийлбэрийн 80%-иас хэтрэхгүй бөгөөд дээд хэмжээ 15 сая төгрөг байна 36 сар хүртэл 1.8%-2.2%
Цалингийн зээлийн өргөдлийн хураамж Байхгүй
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл 0.90%
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтын дагуу/
 • Зээлдэгчийн анкет, 1% цээж зураг /банкны маягт бөглөх/
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/
 • Хөдөлмөрийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Шаардлагатай тохиолдолд өрхийн орлого тодорхойлох бусад баримтууд /түрээсийн гэрээ, хар дэвтэр г.м/

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188