• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк нь харилцагчдынхаа санхүүгийн хэрэгцээг найдвартай, шуурхай хангах зорилгын хүрээнд шинэлэг үйлчилгээ болох хадгаламж барьцаалсан онлайн зээлийн үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүллээ.
Уг зээлийг харилцагч  хүссэн үедээ дэлхийн хаанаас ч, хэзээ ч интернэт банкаараа нэвтэрч, хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан шууд авах боломжтой юм.
 
*- Иргэний 1 /Нэг/ жилээс дээш хугацаатай хадгаламж болон Байгууллагын хугацаатай хадгаламж барьцаалан онлайн зээл олгохгүй.

 

Тавигдах шаардлага:  

  • Иргэний хувьд 18 насанд хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх,
  • ҮХОБанкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламж эзэмшигч иргэд болон байгууллага байх,
  • Иргэн онлайнаар зээл авах тохиолдолд тус банкны интернэт банкны хэрэглэгч байх ба гүйлгээний эрхтэй байх.

 

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хүү /сарын/

Төгрөг

Бусад валют

Хадгаламжийн дүнгийн 90%-иас хэтрэхгүй байх

Хадгаламжийн хугацаанаас бага байх

Хадгаламжийн хүү

+ 0.5%

Хадгаламжийн хүү                

+ 0.35%

Хадгаламж барьцаалсан онлайн зээлийн хэмжээ

100 сая төгрөг түүнтэй тэнцэх валют

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн өргөдлийн хураамж

1,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

Байхгүй

  • Зээлийн өргөдөл, хүсэлт
  • Зээлдэгчийн анкет, 1% цээж зураг 
  • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар,
  • Хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр,
  • Иргэний хадгаламжийн дансыг хамтран эзэмшигч байгаа бол зөвшөөрөл, итгэмжлэл,
  • Байгууллагын хугацаатай хадгаламжийг барьцаалан зээл авах тохиолдолд мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрөл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188