• aA
 • Лавлах: 1800-1188

“Автомашины лизинг” гэдэг нь худалдагчаас шаардлагатай тээврийн хэрэгсэл худалдан авахад нь зориулан иргэд, хуулийн этгээдэд олгож буй зээл юм.

Худалдан авах автомашин

Хүү

Хэмжээ

Урьдчилгаа

Хугацаа

ЗОШимтгэл

Шинэ /0 км-тэй/

12 сар - 1.8%

13-30 сар - 1.9%

31-60 сар - 2.0%

100.0 сая төгрөг хүртэл

Үнийн дүнгийн 20%-иас багагүй /ҮХХөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөргүй/

1-30* сар

60** сар хүртэл

0.5%

Хуучин /орж ирсэн, гаалийн бичигтэй/

12 сар - 1.8%

13-30 сар - 1.9%

31-60 сар - 2.0%

50.0 сая төгрөг хүртэл

Хуучин машин /дугаар авсан, МУ-д 2 жил болж буй/

12 сар - 1.9%

13-24 сар - 2.0%

25-30 сар - 2.1%

30.0 сая төгрөг хүртэл

30 сар

*Иргэд өрхийн хэрэглээнд зориулж тээврийн хэрэгсэл худалдан авах,

**ААН тээврийн хэрэгсэл худалдан авах тохиолдолд, 

Жич: Хуучин автомашин гэж Монгол улсад орж ирээд 2 жил хүртэл явсан, насжилт 10 жил хүрсэн, эко автомашин 15 жил хүртэлх /үйлдвэрлэгдсэнээс хойш/ B ангилалд хамаарагдах автомашиныг хамааруулна.

 

 

Зээл хүсэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага:

 1. Иргэн нь цалин, түүнтэй адилтгах орлого, бусад нэмэлт орлого болон бизнесийн орлогоороо зээл, зээлийн хүүг төлөх чадвартай байх;
 2. Урьдчилгаа төлбөрийг төлөх чадвартай, эсвэл урьдчилгаа төлбөрийн дүнд үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө нэмэлтээр барьцаалах боломжтой байх;
 3. Зээл хүсэгчийн сард төлөх нийт зээл, хүүгийн төлбөрийн хэмжээ нь өрхийн сарын цэвэр мөнгөн орлогын 80 хувиас хэтрэхгүй байх;
 4. Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх;
 5. Шаардлагатай тохиолдолд хамтран зээлдэгчтэй байх.
 1. Зээлийн өргөдөл;
 2. Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг;
 3. Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 5. Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/;
 6. Хөдөлмөрийн гэрээ /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/, /шаардлагатай тохиолдолд/;
 7. Хэрвээ хувийн бизнес эрхэлдэг бол бизнестэй холбоотой материалууд /Сүүлийн 1 жилийн харилцах дансны хуулга, санхүүгийн тайлан, хар дэвтэр, тусгай зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ, бараа материалын үлдэгдэл гэх мэт/;
 8. Лизингийн зүйлийн гэрчилгээ, фото зураг;
 9. Лизингийн зүйлийг худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь /шаардлагатай тохиолдолд/;
 10. Лизингийн зүйлийн үнийн нэхэмжлэх, баталгааны хуудас, гаалийн мэдүүлгийн хуулбар;
 11. Лизингийн зүйлийн урьдчилгаа төлсөн баримт, урьдчилгаа төлбөр байршуулсан баримт;
 12. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд /барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, барьцаа хөрөнгөд үүрэг ногдуулсан эсэх лавлагаа, фото зураг, хамтран эзэмшигч болон өмчлөгчийн зөвшөөрөл, итгэмжлэл зэрэг/;
 13. Бусад банк, ББСБ-д зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээний хуулбар, дансны хуулга.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188