• aA

ҮХОБанктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бэлтгэн нийлүүлэгч буюу худалдагчаас шаардлагатай эд хөрөнгийг худалдан авахад нь зориулан иргэд, хуулийн этгээдэд олгож буй зээл юм.

 

Тавигдах шаардлага: 

 • Банктай гэрээ байгуулсан байгууллага, иргэний бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонгосон байх,
 • Шинэ эсвэл Монгол улсад ашиглагдаж байгаагүй хөрөнгө байх,
 • Монгол Улсын байгаль орчны тухай хууль, дүрэм, журам ба стандарт шаардлага хангасан байх,
 • Урьдчилгааг төлөх чадвартай байх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Батлан даалт болон нэмэлт хөрөнгө барьцаалах боломжтой байх.
 • Бизнесийн орлогоор санхүүгийн тvрээсийн зээл, хүүгийн төлбөрийг төлөх чадвартай байх.
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.
Зээл олгох төрөл  Зээлийн хэмжээ   
Урьдчилгаа төлбөр
Зээлийн хүү /сарын/  
Үндсэн зээлээс чөлөөлөгдөх хугацаа
 
Зээлийн хугацаа
 Төгрөг Ам.доллар
 
1. Тоног төхөөрөмж
Хүнд машин механизм
Үйлдвэрлэл болон уул уурхай Худалдан авах тоног төхөөрөмжийн үнийн дүнгийн 80% хүртэл 60% 1.80% 1.50%  
 
3 сар
 
 
6-24 сар
45% 2.20% 1.80%
30% 2.50% 2.10%
 
2.Тээврийн хэрэгсэл
Автомашин
/ Монгол
улсын замын
хөдөлгөөнд
оролцоогүй/
50.0 сая төгрөг хүртэл Үнийн дүнгийн 20%-иас багагүй *   
 
2.20%
 
 
-
 
 
-
 
 
24 сар хүртэл
Хамтран ажиллах гэрээний шимтгэл 1.8% хүртэл байна.

*Тайлбар: Тээврийн хэрэгслийн лизингийн зээл авахдаа үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөргүй байх боломжтой. 

 

Лизингийн зээлийн нөхцөл /бусад/:

Зээлийн хэмжээ: Зээлийн хугацаа: Зээлийн хүү
/сарын/:
Урьдчилгаа төлбөр: Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: Олгосон зээлийн дүнгийн
5 сая хүртэл төгрөг 24 хүртэл сар 2.0%-2.3% Цалингаа манай банкаар авдаг бол урьдчилгаагүй. Авдаггүй бол барааны үнийн дүнгийн 20% 0.5% хүртэл
 • Лизингийн зээлийн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/
 • Хөдөлмөрийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Хэрвээ бизнес эрхэлдэг цалингийн орлогогүй бол бизнестэй холбоотой материалууд /түрээсийн гэрээ, хар дэвтэр г.м/
 • Лизингийн зүйлийн эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээ, техникийн паспорт, холбогдох бичиг баримтын эх хувь
 • Лизингийн зүйлийг худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь, шаардлагатай бол түрээсийн зүйлийг хүлээлцсэн акт
 • Лизингийн зүйлийн үнийн санал, хүчин чадлын тодорхойлолт, техникийн үзүүлэлтүүдийн мэдээлэл
 • Лизингийн зүйлийн нэхэмжлэх, баталгааны хуудас
 • Лизингийн зүйлийн урьдчилгаа төлсөн баримт
 • Лизингийн зүйлийн видео ба фото зураг
 • Импортоор орж ирж буй тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл бол гаалийн мэдүүлгийн хуулбар, татвар төлсөн баримт шаардлагатай тохиолдолд ашиглах зөвшөөрөл
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд, лавлагаа, хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрөл, итгэмжлэл
 • Бусад банкнаас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга.

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын Алтан Виза карт

Шуурхай зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188