• aA
 • Лавлах: 1800-1188

“Автомашины лизинг” гэдэг нь худалдагчаас шаардлагатай тээврийн хэрэгсэл худалдан авахад нь зориулан иргэд, хуулийн этгээдэд олгож буй зээл юм.

Худалдан авах автомашин

Хүү

Хэмжээ

Урьдчилгаа

Хугацаа

ЗОШимтгэл

Шинэ /0 км-тэй/

12 сар - 1.8%

13-30 сар - 1.9%

31-60 сар - 2.0%

100.0 сая төгрөг хүртэл

Үнийн дүнгийн 20%-иас багагүй /ҮХХөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөргүй/

1-30* сар

60** сар хүртэл

0.5%

Хуучин /орж ирсэн, гаалийн бичигтэй/

12 сар - 1.8%

13-30 сар - 1.9%

31-60 сар - 2.0%

50.0 сая төгрөг хүртэл

Хуучин машин /дугаар авсан, МУ-д 2 жил болж буй/

12 сар - 1.9%

13-24 сар - 2.0%

25-30 сар - 2.1%

30.0 сая төгрөг хүртэл

30 сар

*Иргэд өрхийн хэрэглээнд зориулж тээврийн хэрэгсэл худалдан авах,

**ААН тээврийн хэрэгсэл худалдан авах тохиолдолд, 

Жич: Хуучин автомашин гэж Монгол улсад орж ирээд 2 жил хүртэл явсан, насжилт 10 жил хүрсэн, эко автомашин 15 жил хүртэлх /үйлдвэрлэгдсэнээс хойш/ B ангилалд хамаарагдах автомашиныг хамааруулна.

 

 

Зээл хүсэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага:

 1. Иргэн нь цалин, түүнтэй адилтгах орлого, бусад нэмэлт орлого болон бизнесийн орлогоороо зээл, зээлийн хүүг төлөх чадвартай байх;
 2. Урьдчилгаа төлбөрийг төлөх чадвартай, эсвэл урьдчилгаа төлбөрийн дүнд үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө нэмэлтээр барьцаалах боломжтой байх;
 3. Зээл хүсэгчийн сард төлөх нийт зээл, хүүгийн төлбөрийн хэмжээ нь өрхийн сарын цэвэр мөнгөн орлогын 80 хувиас хэтрэхгүй байх;
 4. Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх;
 5. Шаардлагатай тохиолдолд хамтран зээлдэгчтэй байх.
 1. Зээлийн өргөдөл;
 2. Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг;
 3. Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 5. Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/;
 6. Хөдөлмөрийн гэрээ /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/, /шаардлагатай тохиолдолд/;
 7. Хэрвээ хувийн бизнес эрхэлдэг бол бизнестэй холбоотой материалууд /Сүүлийн 1 жилийн харилцах дансны хуулга, санхүүгийн тайлан, хар дэвтэр, тусгай зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ, бараа материалын үлдэгдэл гэх мэт/;
 8. Лизингийн зүйлийн гэрчилгээ, фото зураг;
 9. Лизингийн зүйлийг худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь /шаардлагатай тохиолдолд/;
 10. Лизингийн зүйлийн үнийн нэхэмжлэх, баталгааны хуудас, гаалийн мэдүүлгийн хуулбар;
 11. Лизингийн зүйлийн урьдчилгаа төлсөн баримт, урьдчилгаа төлбөр байршуулсан баримт;
 12. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд /барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, барьцаа хөрөнгөд үүрэг ногдуулсан эсэх лавлагаа, фото зураг, хамтран эзэмшигч болон өмчлөгчийн зөвшөөрөл, итгэмжлэл зэрэг/;
 13. Бусад банк, ББСБ-д зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээний хуулбар, дансны хуулга.

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188