• aA
 • Лавлах: 1800-1188

“Автомашины лизинг” гэдэг нь худалдагчаас шаардлагатай тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хүнд машин механизмыг худалдан авахад нь зориулан иргэд, хуулийн этгээдэд олгож буй зээл юм.

Лизингийн зээлийн нөхцөл /тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл/:

 

Зээл олгох төрөл

Зээлийн хэмжээ

Урьдчилгаа төлбөр

Зээлийн хүү /сарын/

Үндсэн зээлээс чөлөөлөгдөх хугацаа

Зээлийн хугацаа

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

Төгрөг

Ам.доллар

1. Тоног төхөөрөмж

Хүнд машин механизм

Үйлдвэрлэл болон уул уурхай

Худалдан авах тоног төхөөрөмжийн үнийн дүнгийн 70% хүртэл

60%

1.8%

1.5%

3 сар

6-24 сар

0.5%

45%

2.2%

1.8%

30%

2.5%

2.1%

2.Тээврийн хэрэгсэл

Шинэ автомашин

/0 гүйлттэй/

100.0 сая төгрөг хүртэл

Үнийн дүнгийн 20%-аас багагүй /Үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөргүй/

1.7%-1.9%

-

-

36 сар хүртэл

0.5%-1.0%

Хуучин автомашин

50.0 сая төгрөг хүртэл

Үнийн дүнгийн 30%-аас багагүй /Үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөргүй/

1.8%-2.0%

-

-

36 сар хүртэл

0.5%-1.0%

Хамтран ажиллах гэрээний шимтгэл 1% хүртэл байна.

 

Жич: Хуучин автомашин гэж Монгол улсад орж ирээд 3 жил хүртэл явсан, насжилт 10 жил хүртэлх /үйлдвэрлэсэн оноос хойш/  жолоочоос гадна 8-аас илүүгүй хүний суудалтай, 3.5 хүртэлх тоннын даацтай автомашиныг.

 

Зээл хүсэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага:

 1. Иргэн нь цалин, түүнтэй адилтгах орлого, бусад нэмэлт орлого болон бизнесийн орлогоороо зээл, зээлийн хүүг төлөх чадвартай байх;
 2. Урьдчилгаа төлбөрийг төлөх чадвартай, эсвэл урьдчилгаа төлбөрийн дүнд үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө нэмэлтээр барьцаалах боломжтой байх;
 3. Зээл хүсэгчийн сард төлөх нийт зээл, хүүгийн төлбөрийн хэмжээ нь өрхийн сарын цэвэр мөнгөн орлогын 80 хувиас хэтрэхгүй байх;
 4. Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх;
 5. Шаардлагатай тохиолдолд хамтран зээлдэгчтэй байх.
 1. Зээлийн өргөдөл;
 2. Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг;
 3. Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 5. Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/;
 6. Хөдөлмөрийн гэрээ /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/, /шаардлагатай тохиолдолд/;
 7. Хэрвээ хувийн бизнес эрхэлдэг бол бизнестэй холбоотой материалууд /Сүүлийн 1 жилийн харилцах дансны хуулга, санхүүгийн тайлан, хар дэвтэр, тусгай зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ, бараа материалын үлдэгдэл гэх мэт/;
 8. Лизингийн зүйлийн гэрчилгээ, фото зураг;
 9. Лизингийн зүйлийг худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь /шаардлагатай тохиолдолд/;
 10. Лизингийн зүйлийн үнийн нэхэмжлэх, баталгааны хуудас, гаалийн мэдүүлгийн хуулбар;
 11. Лизингийн зүйлийн урьдчилгаа төлсөн баримт, урьдчилгаа төлбөр байршуулсан баримт;
 12. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд /барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, барьцаа хөрөнгөд үүрэг ногдуулсан эсэх лавлагаа, фото зураг, хамтран эзэмшигч болон өмчлөгчийн зөвшөөрөл, итгэмжлэл зэрэг/;
 13. Бусад банк, ББСБ-д зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээний хуулбар, дансны хуулга.

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Хэрэглээний зээл

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188