• aA

Иргэдийн хувийн болон өрхийн хэрэгцээнд зориулан олгогдох зээл юм. 

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү /сарын/
2 сая төгрөг хүртэл 12 сар хүртэл 2.4% 
Хэрэглээний зээл нь хамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулагдана.
  • Зээлийн өргөдөл
  • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг
  • Цахим иргэний үнэмлэх
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
  • YХХ-ийн гэрчилгээний хуулбар
  • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
  • Ажлын газрын тодорхойлолт. Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээ
  • Хөдөлмөрийн гэрээний баталгаажуулсан хуулбар
  • Хэрвээ бизнес эрхэлдэг цалингийн орлогогүй бол бизнестэй холбоотой материалууд

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Шуурхай зээл

Олон улсын Алтан Виза карт

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188