• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Тус банкаар дамжин олгогдох тэтгэвэр, тэтгэмжийг барьцаалан олгогдох иргэдэд зориулсан богино хугацааны хэрэглээний зээл юм.

Үндсэн тэтгэврийн зээлийн нөхцөл:

 

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа

Зээлийн хүү

/сарын/

Шимтгэл
Тухайн тэтгэвэр авагчийн 1 сарын тэтгэврийн 24 дахин нэмэгдүүлсэн дүн буюу 10 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй 24 сар хүртэл 1.5% Шимтгэлгүй
12 сарын тэтгэврийн хэмжээнээс илүү дүнгээр зээлийн хүсэлт гаргаж байгаа бол хамтран эзэмшигчтэй байна.

 

Хөнгөлөлттэй тэтгэврийн зээлийн нөхцөл:

 

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хүү

/жилийн/

Шимтгэл

Тухайн тэтгэвэр авагчийн 12 сарын тэтгэврийн дүнгийн 70 хувиас хэтрэхгүй

12 сар хүртэл

12%

Шимтгэлгүй

12 сарын тэтгэврийн хэмжээнээс илүү дүнгээр зээлийн хүсэлт гаргаж байгаа бол үндсэн тэтгэврийн зээлийн нөхцөлөөр шийдвэрлэнэ.

Тавигдах шаардлага:

  • ҮХОБанкнаас сар бүр тэтгэврээ авдаг байх.
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагад тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх.
  • Тэтгэврийн дэвтэр
  • Иргэний үнэмлэх эх хувиар

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188