• aA
 • Лавлах: 1800-1188
 1. Зээлийн өргөдөл;
 2. Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг;
 3. Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 5. Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/;
 6. Хөдөлмөрийн гэрээ /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/, /шаардлагатай тохиолдолд/;
 7. Хэрвээ хувийн бизнес эрхэлдэг бол бизнестэй холбоотой материалууд /Сүүлийн 1 жилийн харилцах дансны хуулга, санхүүгийн тайлан, хар дэвтэр, тусгай зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ, бараа материалын үлдэгдэл гэх мэт/;
 8. Лизингийн зүйлийн гэрчилгээ, фото зураг;
 9. Лизингийн зүйлийг худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь /шаардлагатай тохиолдолд/;
 10. Лизингийн зүйлийн үнийн нэхэмжлэх, баталгааны хуудас, гаалийн мэдүүлгийн хуулбар;
 11. Лизингийн зүйлийн урьдчилгаа төлсөн баримт, урьдчилгаа төлбөр байршуулсан баримт;
 12. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд /барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, барьцаа хөрөнгөд үүрэг ногдуулсан эсэх лавлагаа, фото зураг, хамтран эзэмшигч болон өмчлөгчийн зөвшөөрөл, итгэмжлэл зэрэг/;
 13. Бусад банк, ББСБ-д зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээний хуулбар, дансны хуулга.

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

Хэрэглээний зээл

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188