• aA
 • Лавлах: 1800-1188
 1. Зээлийн өргөдөл;
 2. Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг;
 3. Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 5. Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/;
 6. Хөдөлмөрийн гэрээ /эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/, /шаардлагатай тохиолдолд/;
 7. Хэрвээ хувийн бизнес эрхэлдэг бол бизнестэй холбоотой материалууд /Сүүлийн 1 жилийн харилцах дансны хуулга, санхүүгийн тайлан, хар дэвтэр, тусгай зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ, бараа материалын үлдэгдэл гэх мэт/;
 8. Лизингийн зүйлийн гэрчилгээ, фото зураг;
 9. Лизингийн зүйлийг худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь /шаардлагатай тохиолдолд/;
 10. Лизингийн зүйлийн үнийн нэхэмжлэх, баталгааны хуудас, гаалийн мэдүүлгийн хуулбар;
 11. Лизингийн зүйлийн урьдчилгаа төлсөн баримт, урьдчилгаа төлбөр байршуулсан баримт;
 12. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд /барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, барьцаа хөрөнгөд үүрэг ногдуулсан эсэх лавлагаа, фото зураг, хамтран эзэмшигч болон өмчлөгчийн зөвшөөрөл, итгэмжлэл зэрэг/;
 13. Бусад банк, ББСБ-д зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээний хуулбар, дансны хуулга.

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188