• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Дотоодын ЭНГИЙН Т-карт нь хувь хүмүүст зориулсан карт бөгөөд байршуулах хөрөнгийн хэмжээ, үйлчилгээний хураамж нь алтан картыг бодвол бага боловч хэрэглээний хүрээ, ашиглалтаараа алтан картаас ялгаагүй юм.

Дээд хэмжээ

50,000,000 ₮

Хуримтлалын хугацаа

6-24 сар

Хуримтлалын хүү (жилийн)

12%

Данс нээх доод үлдэгдэл

20,000 ₮

Зорилгодоо хүрсний урамшуулал (жилийн)

2%

Орлого нэмэгдүүлэх

Сар бүр тогтмол дүнгээр

Хүү бодох давтамж

Сар бүр

Агуулга Нөхцөл
Элсэлтийн хураамж хураамжгүй
Жилийн хураамж Үндсэн карт 4,000₮
Дэд карт 4,000₮
Картын хүчинтэй хугацаа 1 жил
Үлдэгдэлд бодогдох хүү  /жилийн эцэст/ 2.4%
Өдрийн бэлэн мөнгөний хязгаар 3,000,000
Өдрийн худалдан авалт буюу ПОС-н гүйлгээний лимит 3,000,000
Карт нөхөн авалт/ гээгдсэн, хугарсан/ 4,000₮
Картын дансны заавал байлгах үлдэгдэл байхгүй
Бэлэн мөнгө авахад шимтгэл ХХБ болон гэрээт банкны АТМ-с 300₮
Бусад банкны АТМ-с 500₮
ҮХОБанкны АТМ-с  100₮
Картнаас бусад банкны данс руу шилжүүлэг хийх 300₮
Картын соронзон тууз гэмтсэн тохиолдолд үнэгүй
Карт яаралтайгаар хэвлүүлэх жилийн хураамж +3,000₮
Пин код дахин хэвлүүлэх 1,000₮
Дансны үлдэгдэл шалгах Бусад банкны АТМ-ын дэлгэцээр 100₮
Бусад банкны ПОС-оор 100₮
ҮХОБанкны АТМ-ын дэлгэцээр үнэгүй
ҮХОБанкны АТМ баримтаар 50₮
Дансны товч хуулга АТМ /баримтаар/ 100₮
Пин код солих АТМ / баримтаар/ 100₮
ҮХОБ-ны ПОС-р бусад банкны картаар бэлэн мөнгө олгох шимтгэл 500₮
Данс хөтөлсний шимтгэл  хураамжгүй 
Зээлжих эрхийн хэмжээ  1 сая төгрөг хүртэл 
Зээлжих эрхийн хүү /сарын/ 2.5%
Зээлжих эрхийн хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү Үндсэн хүүгийн 20%
Зээлжих эрхийн хугацаа   12 сар 
Зээлийн хугацаа  1 сар 
  • Карт эзэмших хүсэлт бөглөх /банкнаас авах/
  • Цахим иргэний үнэмлэх
  • 1% цээж зураг
  • Хураамж төлсөн баримт
  • Албан байгууллага бол интернет банкны эрх нээлгэх албан хүсэлт 

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188