• aA

Энгийн хугацаатай хадгаламж

Энэ нь аж ахуй нэгж, байгууллага мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгалам
Дэлгэрэнгүй

Хадгаламжийн сертификат

Хадгалуулагч мөнгөн хөрөнгөө өндөр хүүтэйгээр тодорхой хугацаанд арвижуулж түүний баталгаа болгон үнэт цаас эзэмших боломжтой бүтээгдэхүүн юм.
Дэлгэрэнгүй

Тусгай гэрээт хадгаламж

Энэ үйлчилгээг авснаар иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хугацаа болон хүүгийн нөхцөлийг тусгайлан тохиролцож гэрээ байгуулсны үндсэн дээр банкинд байршуулах боломжтой юм.
Дэлгэрэнгүй


БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188