• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энгийн хугацаатай хадгаламж

Энэ нь аж ахуй нэгж, байгууллага мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгалам
Дэлгэрэнгүй

Тусгай гэрээт хадгаламж

Энэ үйлчилгээг авснаар иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хугацаа болон хүүгийн нөхцөлийг тусгайлан тохиролцож гэрээ байгуулсны үндсэн дээр банкинд байршуулах боломжтой юм.
Дэлгэрэнгүй

Гадаад байгууллагад зориулсан хадгаламж

ҮХОБанк нь гадаадын байгууллагуудад зориулан хугацаат хадгаламжийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй


БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188