• aA

Энгийн хугацаагүй хадгаламж

Аж ахуй нэгж, байгууллагууд мөнгөн хөрөнгөө тодорхой заасан хугацаагүйгээр банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох болон хүссэн үедээ орлого зарлагын гүйлгээ хийж болдог хадгаламж юм.
Дэлгэрэнгүй

Урьдчилсан хүүт хугацаагүй хадгаламж

Иргэд, байгууллагын мөнгөн хөрөнгийг өсгөж, сар бүр хүү олгох хугацаагүй хадгаламж.
Дэлгэрэнгүй


БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188