• aA
  • Лавлах: 1800-1188

 1.      Хуулийн этгээдийн зээл хүссэн өргөдөл /албан бланк, тамгатай/,
 2.      Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний хуулбар, анкет, 1% цээж зураг,
 3.      Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь,
 4.      Зээл авах, хөрөнгө барьцаалах тухай хуулийн этгээдийн ТУЗ болон ХНХ-ийн
          протокол, шийдвэр,
 5.      Үйлдвэрлэл, vйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл,
 6.      Хуулийн этгээдийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны товч танилцуулга,
 7.      Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, бусад орлого нотлох баримт,
 8.      Лизингийн зүйлийн эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээ, техникийн паспорт,
          холбогдох бичиг баримтын эх хувь,
 9.       Лизингийн зүйлийг худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь, шаардлагатай бол
           лизингийн зүйлийг хүлээлцсэн акт,
10.      Лизингийн зүйлийн үнийн санал, хүчин чадлын тодорхойлолт, техникийн
          үзүүлэлтүүдийн мэдээлэл,
11.      Лизингийн зүйлийн нэхэмжлэх, баталгааны хуудас,
12.      Лизингийн зүйлийн урьдчилгаа төлсөн баримт,
13.      Лизингийн зүйлийн видео ба фото зураг,
14.     Импортоор орж ирж буй тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл бол гаалийн мэдүүлгийн хуулбар,
          татвар төлсөн баримт, шаардлагатай тохиолдолд ашиглах зөвшөөрөл,
15.     Нэмэлт барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, ЭХЭБГ-ийн лавлагаа,
16.     Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн
         зөвшөөрөл, итгэмжлэл
17.     Батлан даагчтай тохиолдолд холбогдох баримт бичиг,
18.     Бусад банкнаас зээл авч байсан бол гэрээ болон дансны хуулга.


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Интернэт банк

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

Гадаад гуйвуулга

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188