• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энгийн харилцах данс

Харилцах данс нь хугацааны ямар нэгэн хязгаарлалтгүй, өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцооны бүх төрлийн гүйлгээг хийх боломжтой үйлчилгээ юм. Манай банк түүнчлэн тусгай гэрээт харилцах дансны үйлчилгээг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Илтгэлцлийн данс

Энэ нь гэрээ байгуулсан талуудын эрх ашгийг хамгаалах, итгэлцлийг хангах зорилгоор тэдгээрийн хооронд байгуулсан гэрээний хугацааны туршид мөнгөн хөрөнгийг банкинд байршуулж, хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн тохиолдолд төлбөрийг дамжуулдаг дансны үйлчилгээ юм.
Дэлгэрэнгүй

Багц бүтээгдэхүүн

Байгууллагын харилцагч нарт зориулсан үйлчилгээ бөгөөд харилцагчид хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цогцоор нь санал болгож хөнгөлөлт урамшуулал эдлүүлэх боломжтой үйлчилгээ юм.
Дэлгэрэнгүй


БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188