• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Аж ахуй нэгж, байгууллагад бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зориулсан зээл юм.
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн үндсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олгогдох зээл юм.
Дэлгэрэнгүй

Зээлийн шугам

Эргэлтийн хөрөнгө байнга шаардагддаг бизнесийн онцлогт уялдуулан зээлдэгч нь банкнаас батлагдсан зээлийн эрхийн хэмжээнд өөрийн мөнгөн урсгалаас хамаарч хүссэн үедээ авч болдог зээл юм.
Дэлгэрэнгүй

Шуурхай зээл

Бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалтаар олгогдох богино хугацааны зээл юм.
Дэлгэрэнгүй

Автомашины лизингийн зээл

Зээлийн батлан даалтын санБҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188