• aA
  • Лавлах: 1800-1188
Нөхцөл
Олон улсын виза 
Бизнес карт
Картын валют Төгрөг Ам. доллар
Жилийн хураамж 100,000₮ 50$
Картын хүчинтэй хугацаа 3 жил
Нөхөн авалт/ гээгдсэн, хугарсан/ 100,000₮ 50$
Картын дансны заавал байлгах үлдэгдэл 50,000₮ 25$
Картын дансны үлдэгдэлд бодох хүү  /жилийн эцэст/ 3.6% 1.8%
Өдрийн бэлэн гүйлгээний лимит 10,000,000₮ 5000$
Өдрийн худалдан авалт буюу ПОС-н гүйлгээний лимит 10,000,000₮ 5000$
Бэлэн мөнгө авсны гүйлгээний баримт хэвлэн авах 100₮
Картын соронзон тууз гэмтсэн тохиолдолд үнэгүй
Карт яаралтайгаар хэвлүүлэх жилийн хураамж + 3,000₮
Пин код дахин хэвлүүлэх 1,000₮
Дансны үлдэгдэл шалгах Гадаадын банкны АТМ дээр 0.5 ам доллар
Бусад банкны АТМ-ын дэлгэцээр 100₮
Банк ПОС-оор 100₮
ҮХОБанкны АТМ-ын дэлгэцээр үнэгүй
ҮХОБанкны АТМ баримтаар 50₮
Дансны товч хуулга АТМ /баримтаар/ 100₮
Пин код солих АТМ / баримтаар/ 100₮
Дансны дэлгэрэнгүй хуулгыг банкнаас авахад төлөх шимтгэл 1 сараас дээших хуулгын хуудас бүр 100₮
Картын данс хөтөлсний шимтгэл шимтгэлгүй
Зээлжих эрхийн хэмжээ 5 сая төг хүртэл 2500$ хүртэл
Зээлжих эрхийн хүү /сарын/ 2.5%
Зээлжих эрхийн хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү  Үндсэн хүүгийн 20%
Зээлжих эрхийн хугацаа Картын хүчинтэй хугацаа
Зээлийн хугацаа                  1 сар

 

Бусад нөхцөл:

д/д Агуулга Нөхцөл
1 АТМ-с бэлэн мөнгө авах шимтгэл Гадаадын банкны АТМ-с 2% /мин 3 ам.доллар/
ҮХОБанкны АТМ-с 100₮
ХХБ болон гэрээт банкны АТМ-с 300₮
Бусад банкны АТМ-с 500₮
2 Салбар, ТТ-өөс бэлэн мөнгө авах Гадаадын банкны салбараас 2% /мин 3 ам.доллар/
ҮХОБанкны салбараас
Төгрөг: 100₮
Ам.доллар: 0.3% /мин 0.2 ам.доллар/
ХХБ болон гэрээт банкны салбараас
Төгрөг: 300₮
Ам.доллар: 0.3% /мин 0.2 ам.доллар/
Бусад дотоодын банкны салбараас 500₮
3 Картаар үйлчлэгч байгууллага дээр худалдан авалт хийх гүйлгээний шимтгэл Гадаадын банкны  
  Шимтгэлгүй
ҮХОБанкны
ХХБ болон гэрээт банкны
Бусад банкны
4 ОУ-ын карт мөнгөжүүлэх Салбараас бэлэн мөнгө олгох дээд хэмжээ Гадаадын банкнаас гаргасан ОУ-ын картыг мөнгөжүүлэхэд 500,000 төгрөг
 
Дотоодын банкнаас гаргасан ОУ-ын картыг мөнгөжүүлэхэд тухайн дотоодын банкны картын лимитийн дагуу мөнгөжүүлнэ.
АТМ-с бэлэн мөнгө олгох дээд хэмжээ
 
Гадаадын банкнаас гаргасан ОУ-ын картыг мөнгөжүүлэхэд 500,000 төгрөг 
 
Дотоодын банкнаас гаргасан ОУ-ын картыг мөнгөжүүлэхэд тухайн дотоодын банкны картын лимитийн дагуу мөнгөжүүлнэ.

 

Гэрээт банкууд Худалдаа хөгжлийн банк, Капитал банк, Улаанбаатар хотын банк, Капитрон банк, Чингис Хаан банк, Ариг банк
Дотоодын бусад банкууд Хаан банк, Голомт банк, Төрийн банк, Хас банк 

 

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

  • Банкны үндсэн карт эзэмшигч иргэн байх,
  • Орлогын эх үүсвэр нь дансны хуулга болон бусад тогтмол орлогын баримтаар нотлогдсон байх /сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга/,
  • Зээл, татвар болон бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх,
  • Банкны цахим банкны үйлчилгээг авахыг зөвшөөрсөн байх,

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188