• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Зээл хүсэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага:

  1. Иргэн нь цалин, түүнтэй адилтгах орлого, бусад нэмэлт орлого болон бизнесийн орлогоороо зээл, зээлийн хүүг төлөх чадвартай байх;
  2. Урьдчилгаа төлбөрийг төлөх чадвартай, эсвэл урьдчилгаа төлбөрийн дүнд үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө нэмэлтээр барьцаалах боломжтой байх;
  3. Зээл хүсэгчийн сард төлөх нийт зээл, хүүгийн төлбөрийн хэмжээ нь өрхийн сарын цэвэр мөнгөн орлогын 80 хувиас хэтрэхгүй байх;
  4. Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх;
  5. Шаардлагатай тохиолдолд хамтран зээлдэгчтэй байх.

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188