• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Иргэдийн бизнесийг санхүүжүүлэх, зарцуулалт харгалзахгүй, орлого баталгаажуулахгүй, барьцаа хөрөнгөнд тулгуурлан олгох зээл юм.

 • Зээл хүсэгч нь зээл, зээлийн хүү, төлбөрийг хангах орлогын эх үүсвэртэй байх,
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх,
 • Иргэний болон хуулийн этгээдийн бичиг баримтын хувьд зөрчилгүй байх.
Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа          Зээлийн зарласан хүү /сарын/
30.0 сая төгрөг хүртэл 30 сар хүртэл 2.5%
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл 1.0%

Жич: Орлого нотлохгүй, эргэн төлөлтийн харьцаа тооцохгүй.

         Зээлийн зарцуулалт харгалзахгүй. 

 

 • Зээлийн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг,
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар,
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт,
 • Yйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл болон холбоотой материалууд
 • АНН-ийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, лавлагаа,
 • Барьцаа хөрөнгийн хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, итгэмжлэл
 • Бусад банкнаас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188