• aA
  • Лавлах: 1800-1188
  • Зээл хүсэгч нь зээл, зээлийн хүү, төлбөрийг хангах орлогын эх үүсвэртэй байх,
  • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх,
  • Иргэний болон хуулийн этгээдийн бичиг баримтын хувьд зөрчилгүй байх.

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188