• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Банкны картаар үйлчлэгч байгууллагын ПОС-ын орлогод үндэслэсэн зээл юм.

  • КҮБ нь 1 жилээс доошгүй хугацаанд үйл ажиллагаа тогтвортой явуулсан байх,
  • КҮБ нь 6 сараас дээш хугацаанд ҮХОБанкны ПОС-оор орлогоо дамжуулсан байх, мөн бусад банкны ПОС-ыг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тасралтгүй ашиглаж байсан туршлагатай, манай банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан КҮБ харилцагч болоод 3 сараас дээш болсон бол сүүлийн 3 сарын орлогоор тооцоолон зээл олгож болно, 
  • Авсан зээлийг гэрээний хугацаанд ПОС-ын орлогоороо төлөх чадвартай байх,\
  • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх
Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү /сарын/
10.0 сая төгрөг хүртэл 3 сар хүртэл 1.8% - 2.0%
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл 1.0%

 


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188