• aA
  • Лавлах: 1800-1188
  • КҮБ нь 1 жилээс доошгүй хугацаанд үйл ажиллагаа тогтвортой явуулсан байх,
  • КҮБ нь 6 сараас дээш хугацаанд ҮХОБанкны ПОС-оор орлогоо дамжуулсан байх, мөн бусад банкны ПОС-ыг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тасралтгүй ашиглаж байсан туршлагатай, манай банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан КҮБ харилцагч болоод 3 сараас дээш болсон бол сүүлийн 3 сарын орлогоор тооцоолон зээл олгож болно, 
  • Авсан зээлийг гэрээний хугацаанд ПОС-ын орлогоороо төлөх чадвартай байх,\
  • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188