• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь аж ахуй нэгж, байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө тодорхой хугацаа болон хүүгийн нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.

Нөхцөл

Төгрөг 

Ам.доллар 

Жилийн хүү

Сарын хүү

Жилийн хүү

Сарын хүү

3 сар

10.20%

0.85%

3.0%

0.25%

6 сар

10.50%

1.00%

4.2%

0.35%

9 сар

11.00%

1.05%

4.8%

0.40%

12 сар

12.00%

1.15%

5.4%

0.45%

Доод үлдэгдэл

20,000 төг

20 ам.доллар

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188