• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь хадгалуулагч мөнгөн хөрөнгөө өндөр хүүтэйгээр тодорхой хугацаанд арвижуулж түүний баталгаа болгон үнэт цаас эзэмших боломжтой бүтээгдэхүүн юм. 

 

Нөхцөл Төгрөг  Ам.доллар
Жилийн хүү Сарын хүү Жилийн хүү Сарын хүү
3 сар 12.2% 1.01% 4.6% 0.38%
6 сар 14.2% 1.18% 6.0% 0.5%
12 сар 16.2% 1.35% 7.2% 0.6%
Нэрлэсэн үнэ

5,000,000

10,000,000

20,000,000

50,000,000

100,000,000

10,000

20,000

50,000

100,000

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188