• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь аж ахуй нэгж, байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хугацаа болон хүүгийн нөхцөлийг тусгайлан тохиролцож гэрээ байгуулсны үндсэн дээр банкинд байршуулах мөнгөн хадгаламж юм.

Харилцагчтай байгуулсан гэрээний нөхцөлөөр хүүг тооцож олгоно.

 

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188