• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь аж ахуй нэгж, байгууллага мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.

Нөхцөл

Хүү /жилээр/

Төгрөг

Ам.доллар

1 сар 8.00% 1.8%
2 сар 8.88% 2.1%

3 сар

9.99%

2.85%

4 сар 10.55% 3.1%
5 сар 11.33% 3.3%

6 сар

12.00%

3.5%

7 сар 12.00% 3.8%
8 сар 12.00% 4.1%

9 сар

12.00%

4.3%

10 сар 12.00% 4.7%
11 сар 12.00% 5.1%

12 сар

12.00%

5.55%

13-18 сар 12.00% 5.8%
19-24 сар 12.00% 5.8%

Дансны доод үлдэгдэл

20,000

20

  • Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт

  • Байгууллагын багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

  • Эрх бүхий этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн баталгаат гарын үсгийн маягт, тамга, тэмдэгийн дардас

  • Эрх бүхий этгээдийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

  • Компанийн дүрэм


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Интернэт банк

Гадаад гуйвуулга

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188