• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь байгууллагын мөнгөн хөрөнгийг өсгөж, сар бүр хүү олгох хугацаагүй хадгаламж юм.

Нөхцөл

Төгрөг 

Ам.доллар 

Жилийн хүү

Сарын хүү

Жилийн хүү

Сарын хүү

Урьдчилсан хүүт хугацаагүй хадгаламж 

3.00%

0.25%

1.8%

0.15%

Доод үлдэгдэл

10,000 төг

10 ам.доллар

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188