• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь аж ахуй нэгж, байгууллагууд төлбөр тооцооны үйл ажиллагаагаа явуулж, хүүний орлого олох зорилгоор мөнгөн хөрөнгөө банкинд байршуулж, гэрээ байгуулсан данс юм. 

Нөхцөл

Байгууллага

Дансны доод үлдэгдэл

    Энгийн харилцах

          Төгрөг - MNT

MNT20,000

          Ам.доллар - USD

USD20

          Евро -EUR

EUR20

          Юань - CNY

CNY100

          Рубль - RUB

RUB500

          Иен - JPY

JPY2,000

          Фунт - GBP

GBP20

          Вон - KRW

KRW20,000

    Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж харилцах /MNT/

-

    Утсаар нээсэн депозит /MNT/

-

    Тэтгэврийн харилцах /MNT/

-

    Төрийн болон төсөвт байгууллагын харилцах данс 

0

 

 

Дансанд бодогдох хүү

   Энгийн харилцах   

         Төгрөг:            10.0 сая төгрөг болон түүнээс дээш 

                     0.3%  /сарын/

         Ам.доллар:     10,000 ам.доллар болон түүнээс дээш

                     0.1%  /сарын/

         Евро:               10,000 евро болон түүнээс дээш 

                     0.025% /сарын/

         Юань:             10,000 юань болон түүнээс дээш 

                     0.04%  /сарын/

         Бусад валют 

Хүү тооцохгүй

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188