• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Хадгалуулагч мөнгөн хөрөнгөө өндөр хүүтэйгээр тодорхой хугацаанд арвижуулж түүний баталгаа болгон үнэт цаас эзэмших боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

Онцлог:

 • Мөнгөн хөрөнгөө найдвартай газар хадгалуулж, хөрвөх чадвар сайтай үнэт цаас эзэмших;

 • Өндөр өгөөж бүхий хүүний орлого авах;

 • Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө данс, бодогдож байгаа хүү, дуусах хугацаагаа өөрчлөхгүйгээр бусдад худалдаж, бэлэглэж, өвлүүлэх;

 • Хадгаламжийн сертификатаа барьцаалан зээл авах;

 • Гэрээний хугацаанд орлого зарлагын гүйлгээ хийхгүй;

 • Хүүг гэрээгээр тохирсон хугацааны эцэст тооцож бэлэн бусаар олгоно.

Хадгаламжийн сертификат

Хугацаа

Хүү

Төгрөг

Ам.доллар

3 сар

Жилийн

12.2%

4.6%

Сарын

1.01%

0.38%

6 сар

Жилийн

14.2%

6.0%

Сарын

1.18%

0.5%

12 сар

Жилийн

16.2%

7.2%

Сарын

1.35%

0.6%

Нэрлэсэн үнэ

5,000,000

10,000,000
20,000,000
50,000,000
100,000,000

10,000
20,000
50,000
100,000

Хадгаламжийн сертификатын хугацаа цуцалсан тохиолдолд

Хүү олгохгүй.

Хадгаламжийн сертификат

Үнэгүй /гээсэн болон үрэгдүүлсэн тохиодолд 7500 төгрөг/

Хадгаламжийн сертификатын данс хаах

5000 төгрөг

 • Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт

 • Байгууллагын багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Эрх бүхий этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн баталгаат гарын үсгийн маягт, тамга, тэмдэгийн дардас

 • Эрх бүхий этгээдийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

 • Компанийн дүрэм


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Гадаад гуйвуулга

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

Интернэт банк

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188