• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Аж ахуй нэгж, байгууллагууд мөнгөн хөрөнгөө тодорхой заасан хугацаагүйгээр банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох болон хүссэн үедээ орлого зарлагын гүйлгээ хийж болдог хадгаламж юм.

Нөхцөл

Хүү /жилээр/

Төгрөг

Ам.доллар

Евро

Юань

Хугацаагүй

6.00%

1.5%

1.32%

1.2%

Дансны доод үлдэгдэл

10,000

10

10

100

  • Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт

  • Байгууллагын багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

  • Эрх бүхий этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн баталгаат гарын үсгийн маягт, тамга, тэмдэгийн дардас

  • Эрх бүхий этгээдийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

  • Компанийн дүрэм


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Интернэт банк

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

Гадаад гуйвуулга

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188