• aA

Иргэд, байгууллагын мөнгөн хөрөнгийг өсгөж, сар бүр хүү олгох хугацаагүй хадгаламж.

Давуу тал:

  • Сар бүр хүүг дансанд оруулах тул хүүнээс хүү бодогдоно.

  • Хүссэн үедээ бэлэн болон бэлэн бусаар орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой.

  • Хадгаламжийн дэвтэртэй болон дэвтэргүй гэсэн 2 сонголттой бөгөөд хадгаламжийн дансаа картын данстай холбож, картаар төлбөр тооцоо гүйцэтгэнэ.

  • Хадгаламжийн дансандаа интернэт банк, миний мэдээ  үйлчилгээнүүдийг холбуулан хүссэн үедээ банкны үйлчилгээг авч зардал, цаг хэмнэх боломжтой.

Хураамж шимтгэл

Төгрөг

Ам.доллар

Жилийн хүү

6,0 %

1,8%

Дансны доод үлдэгдэл

10 000 төгрөг

10 ам.доллар

Хүү төлөх давтамж

Сар бүр

Сар бүр

  • Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт

  • Байгууллагын багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

  • Эрх бүхий этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн баталгаат гарын үсгийн маягт, тамга, тэмдэгийн дардас

  • Эрх бүхий этгээдийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

  • Компанийн дүрэм


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

Гадаад гуйвуулга

Хадгаламжийн сертификат

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188