• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Харилцах данс нь хугацааны ямар нэгэн хязгаарлалтгүй, өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцооны бүх төрлийн гүйлгээг хийх боломжтой үйлчилгээ юм. Манай банк түүнчлэн тусгай гэрээт харилцах дансны үйлчилгээг санал болгож байна. 

Та данснаасаа 50 сая төгрөг түүнтэй тэнцэх валютыг бэлнээр авах тохиолдолд нэг өдрийн өмнө банкинд мэдэгдэнэ.

Нөхцөл

Төгрөг

Ам.доллар

Евро

Юань

Рубль

Иен

Фунт

Вон

Харилцах данс нээх

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

20,000

20

20

100

500

2,000

20

20,000

Дансанд бодогдох хүү /сарын/

0.25%

 
10 саяас дээш үлдэгдэлд

0.1%
 

10,000 доллараас дээш үлдэгдэлд

0.025%

10,000 еврогоос дээш үлдэгдэлд

0.04%

10,000 юаниас дээш үлдэгдэлд   

Хүү тооцохгүй

Тусгай гэрээт харилцах дансны хүү

Гэрээгээр тохирно

Данс хөтөлсний шимтгэл / улирал бүр/

1,000 төг

Банк хоорондын бэлэн гүйлгээ 

500 төг 

1000 төг 

Харилцах данс хаах

5,000

5

8,000 төг

Хадгаламж болон харилцах дансанд бэлэн бусаар орсон гадаад валютын гүйлгээг бэлнээр олгоход

/Валютын хадгаламж, харилцах дансанд олгогдсон хүү, валютын зээл бэлэн бусаар харилцагчийн дансанд шилжин орсон тохиолдолд бэлнээр олгоход шимтгэл авахгүй/

 
Ам.доллар

Улаанбаатар

0.25%

Орон нутаг

0.35%

Евро

Улаанбаатар

0.25%

Орон нутаг

0.35%

Юань

0.15%

Иен

0.30%

Вон

0.35%

Рубль

0.30%

Фунт

0.35%

Дээрх валютуудаас бусад гадаад валютын гүйлгээг бэлнээр олгоход үнийн дүнгээс авах шимтгэл

1.0%

Харилцагчийн  бэлнээр тушаасан  валютын дэвсгэртээс авах шимтгэл

Ам.долларын дэвсгэртээс авах шимтгэл

/1996 оноос хойш гарсан, том толгойтой ам.долларыг авна/

1, 5, 10, 20-тийн дэвсгэрт**

1.5%

50, 100-тийн дэвсгэрт

Шимтгэлгүй ба дэвсгэртийн тоо хамааралгүй

Бусад валютын дэвсгэртээс авах шимтгэл

Евро

Шимтгэлгүй

Рубль /1997 оноос хойш гарсан рубль авна/

Шимтгэлгүй 

Юань /Зөвхөн 50, 100-тийн дэвсгэрт авна/

Шимтгэлгүй

Иен

0.3%

Вон

1.0%

Хадгаламж, харилцах дансанд бэлэн валют тушаагаад бэлнээр буцааж олгоход

Шимтгэлгүй

 

*Валютын арилжаа нь тухайн үеийн ҮХОБанкны арилжааны ханшаар хийгдэнэ. 
** Харилцагчийн 1 удаа тушаасан  1, 5, 10, 20-ын ам.долларын дэвсгэрт  тус бүрийн  тоо 10 /арав/-аас доош, мөнгөн дүн 200 /хоёр зуун/ ам.доллараас доош тохиолдолд шимтгэл авахгүй ба дэвсгэрт бүрийн тоо 10 /арав/-аас дээш, мөнгөн дүн 200 /хоёр зуун/ ам.доллараас дээш тохиолдолд дээрхи шимтгэлийг авна.

Монгол улсын хуулийн этгээд:

 • Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт

 • Байгууллагын багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Эрх бүхий этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн баталгаат гарын үсгийн маягт, тамга, тэмдэгийн дардас

 • Эрх бүхий этгээдийн цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

 • Компанийн дүрэм  

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хуулийн этгээд:  /Зөвхөн харилцах данс/

 • Данс нээлгэх тухай албан хүсэлт

 • Байгууллагын багц үйлчилгээний хүсэлтийг бөглөн гэрээ байгуулна

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Эрх бүхий этгээдийн нотариатаар гэрчлүүлсэн баталгаат гарын үсгийн маягт, тамга, тэмдэгийн дардас

 • Эрх бүхий этгээдийн цахим иргэний үнэмлэх эсвэл паспортын хуулбар

 • Эрх бүхий этгээдийн оршин суугаа  хаяг, регистерийн дугаар /ID/ холбоо барих утасны дугаарын мэдээлэл

 • Компанийн дүрэм 


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

Интернэт банк

Гадаад гуйвуулга

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188