• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энэ нь гэрээ байгуулсан талуудын эрх ашгийг хамгаалах, итгэлцлийг хангах зорилгоор тэдгээрийн хооронд байгуулсан гэрээний хугацааны туршид мөнгөн хөрөнгийг банкинд байршуулж, хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн тохиолдолд төлбөрийг дамжуулдаг дансны үйлчилгээ юм.

Нөхцөл

Хэмжээ

Данс нээх, хаах

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

0

Итгэлцлийн дансанд мөнгөн хөрөнгө байршуулсны шимтгэл

100 сая ₮ /түүнтэй тэнцэх валют/ хүртэл

0.1%

100 сая ₮ /түүнтэй тэнцэх валют/-с дээш

Тогтмол 100,000

Талууд банк дээр биечлэн ирэхээс гадна дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн авчирна. Yүнд:

  • Байгууллагын хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

  • Иргэдийн хувьд цахим үнэмлэх

  • Нотариатаар баталгаажуулсан худалдах болон худалдан авах гэрээ

  • Банктай байгуулсан эскроу дансны гурвалсан гэрээ

  • Эскроу дансны маягт бөглөх

  • Хоёр талын гарын үсгийн баталгаа (нотариатаар баталгаажуулах)

  • Хоёр талын төлбөр гүйцэтгэх хүсэлт


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Гадаад гуйвуулга

Интернэт банк

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188