• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Байгууллагын харилцагч нарт зориулсан үйлчилгээ бөгөөд харилцагчид хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цогцоор нь санал болгож хөнгөлөлт урамшуулал эдлүүлэх  боломжтой үйлчилгээ юм.

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Шимтгэл хураамж 

Энгийн харилцах данс 

ҮХҮШЕН-ийн дагуу 

Интернет банк 

Жилийн хураамж -10,000 төгрөг

Банк доторх гүйлгээ – шимтгэлтгүй

Миний мэдээ

Гүйлгээ тутам 50 төгрөг 

- Ажиллагсдын цалингийн карт, цалингийн зээл

- Бүх төрлийн даатгалын үйлчилгээ

- Гадаад гуйвуулгын үйлчилгээ 4+1 үнэгүй 

- Картаар үйлчлэгч байгууллага болох

- Чекийн үйлчилгээ

· Данс нээлгэхийг хүссэн албан бичиг

· Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан хувь/

· Улсын  бүртгэлийн газрын мэдэгдэх хуудас

· Эрх бүхий этгээдийн цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар

· Эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга тэмдэгийн баталгааны маягт /нотариатаар батлуулсан хувь/


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Гадаад гуйвуулга

Интернэт банк

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188