• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалтаар олгогдох богино
хугацааны зээл юм.

·         Тухайн бизнесийг 1 /Нэг/ жилээс доошгүй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай,
          байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
·         Зээл хүсэгчийн өмчлөлийн, түргэн борлогдох үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах, зээл, хүүг
          эргүүлэн төлөх чадвартай байх,
·         Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд банкаар
          борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлдэг, гадаад, дотоод төлбөр тооцоогоо
          дамжуулан хийдэг байх,
·         Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.
 

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа Зээлийн зарласан хүү /сарын/
Төгрөг Ам.доллар
50.0 сая төгрөг хүртэл  30 сар хүртэл 2.1%-2.5% 1.3%-1.6%
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл 1.0% 

Жич: Зээлийн зарцуулалт харгалзахгүй.

1.      Хуулийн этгээдийн зээл хүссэн өргөдөл /албан бланк, тамгатай/,
2.      Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний хуулбар, анкет, 1% цээж зураг,
3.      Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь,
4.      Зээл авах, хөрөнгө барьцаалах тухай хуулийн этгээдийн ТУЗ болон ХНХ-ийн
         протокол, шийдвэр,
5.      Үйлдвэрлэл, vйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл,
6.      Хуулийн этгээдийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны товч танилцуулга,
7.      Бизнес төлөвлөгөө, төсөл,
8.      Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, бусад орлого нотлох баримт,
9.      Зээлийн зарцуулалтыг баталгаажуулсан баримт бичиг, холбогдох гэрээ, хэлцэлүүд,
10.    Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, ЭХЭБГ-ийн лавлагаа,
11.    Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн
         зөвшөөрөл, итгэмжлэл
12.    Батлан даагчтай тохиолдолд холбогдох баримт бичиг,
13.    Бусад банкнаас зээл авч байсан бол гэрээ болон дансны хуулга.


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

Гадаад гуйвуулга

Интернэт банк

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188